Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Přístroje měření a regulace - Analyzátory sítě PLA
Multifunkční analyzátory sítě PLA jsou navrženy pro monitorování elektrických parametrů jedno i třífázových sítí NN i VN. Dle normy EN 50160 jsou napětí a proudy měřeny kontinuálně každou periodu a ve všech fázích.
• Design přístroje PLA 33 je postaven na 16 bitovém mikroprocesoru, který zaručuje přesné měření se vzorkováním 128 vzorků na periodu v každé fázi.
Je dostupný v několika typech dle výbavy a technických parametrů.
Volitelně lze analyzátory PLA33C a PLA33CM doplnit vizualizačním softwarem sestávajícího ze dvou částí: klient a server.
Serverová část zajišťuje vlastní měření dat z připojených přístrojů a jejich ukládání do SQL databáze pro pozdější analýzu.
Klientská část zobrazuje online měřené veličiny v tabulkách a grafech.
Obě části mohou běžet samostatně na vzdálených počítačích.
Jejich propojení je zajištěno přes síťový TCP/IP protokol.
Instalační program zajistí automatickou instalaci všech částí.
Software je k dispozici v českém, anglickém a ruském jazyce.
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (Uživatelský manuál PLA 33, velikost souboru 904 KB)
analyzátor sítě PLA 33
On-line sledování hodnot napetových harmonických
čelní panel a štítek PLA 33