Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Inženýrská činnost - Termovize / Analýzy sítí
• Termovizní měření v elektrotechnice umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného předmětu, přispívá k včasnému odhalení problamatických míst při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Tím lze předejít nemalým ekonomickým ztrátám.
Průběhy teplot a jejich rozložení jsou zaznamenávány <a href="https://www.allreplicabags.com/">Replica Handbags</a> termovizní kamerou a dále prostřednictvím software zobrazeny s ohledem na konkrétní místo v zorném poli systému.
Měření lze provádět za plného provozu elektrotechnických zařízení, bez jakéhokoliv poškození měřeného objektu. Přístroj pracuje v infračerveném spektru - nedokonalé spojení dvou vodičů <a href="https://www.allreplicabags.com/givenchy.html">Replica Givenchy Handbags</a> jimiž protéká elektrický proud (stav a kvalita spojů, zatížení odpojovačů, transformátorů ...).
Měřící rozsah námi používaného termovizního přístroje je v rozmezí -20 až 1500°C

• Analýza sítě u zákazníka je dnes z našeho pohledu jedním z bodů, jehož opomenutí či vynechání v zájmu „pseudoúspor“ je zásadní chybou a dle našeho názoru jde o krok, kterým je nutno celou činnost na poli kompenzace a filtrace zahajovat.
Společnost NAVARIS používá špičkovou měřící techniku Chavin-Arnoux, analyzátory CA pro měření mnoha elektrických veličin, které nám poskytují dostatek údajů o síti investora a především o charakteristikách jejího provozu a zatížení.
Měření mohou probíhat v horizontu několika hodin či pro přehlednost odběrového diagramu i několik dní.
Tato měření jsou důsledně zpracovávána do výsledné analýzy, kdy je teprve možno diagnostikovat a konkrétně popsat opravdový problém a zodpovědně říci - ano, máme řešení!
Měření sítí obsahuje harmonické napětí i proudu, účiník a činitel výkonu, elektrickou práci, kolísání napětí, symetrii a přechodné jevy. Lze z nich vycházet při snaze optimalizovat tarify řízení odběru. Zpracování výsledků do grafické a slovní podoby usnadňuje orientaci v analýze investorům , kteří nejsou odborníky v problematice. Výsledná analýza poté dovoluje zvolit optimální řešení úprav, oprav nebo rekonstrukce kompenzačních a jiných zařízení.

V níže zobrazených průbězích je prezentován vliv spotřebiče generujícího harmonické proudy (středofrekvenční pec) na podružně připojeného odběratele (lakovna).
I.
I když je odběr podružného odběratele nesymetrický, bez provozu pece je odběr 5 – 20 A a celkové zkreslení napětí (THD U) cca 0,7%
II.
Po spuštění SF pece stouplo celkové zkreslení napětí při odběru okolo 400 A (THD I = 29%) na THD U = 6,8 – 8,3%.
III.
Tato skutečnost má na podružného odběratele katastrofální vliv a veškerá zařízení citlivá na kvalitu napájecího napětí se chovají nekorektně.
průběh napětí I.
průběh napětí II.
průběh napětí III.
průběh proudu I.
průběh proudu II.
průběh proudu III.