Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Inženýrská činnost - Kompenzace - VN
Kompenzace úrovně VN se používá u motorů 6kV a jako centrální kompenzace rozsáhlých komplexů, kde je mezitransformace VVN/VN a kabelovými rozvody napájení dílčí rozvodny, případně kompenzace do terciálního vinutí napájecích transformátorů.
V sítích s vyšším obsahem harmonických se stejně jako u NN aplikací koncipuje kompenzace jako hrazená, případně se aplikují i filtrační lc obvody.
S rozvojem polovodičové techniky nastupují rovněž bezkontaktní spínače na 6kV.
Kompenzace může být pevná, spínaná a tzv provedení TCR+FC, kde jsou instalovány pevné filtry a přebytečný výkon je mařen dekompenzační tlumivkou, jejíž výkon je plynule řízen velikostí napětí.
Tyto baterie musí být vybaveny komplexním systémem ochran.
VN kompenzace je vysoce náročnou aplikací s potřebným profesionálním přístupem od počátku projekčních prací až po závěrečné uvedení do provozu.
VN kompenzační rozváděč 6kV
VN kondenzátor ELECTRONICON - typ.MSD