Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Prvky NN kompenzace - Spínací moduly - BMR / CTU
Statické spínací moduly jsou základním blokem pro konstrukci kompenzačního rozvaděče s rychlým spínáním. V těchto rozvaděčích jsou místo klasických stykačů použity antiparalelně zapojené tyristory v každé fázi, pro spínání jednotlivých kondenzátorových stupňů.
Připojení probíhá při nulovém rozdílu mezi napětím sítě a kondenzátoru.
Obdoba probíhá při odpínání stupně.
Tento systém je schopen kompenzovat odběry, kde dochází k častým a rychlým změnám zátěže v časech mezi setinami až jednotkami sekund.
Spínací modul BMR řady CTU je kompaktní modul, jehož mechanický základ tvoří chladící hliníkový profil, ke kterému jsou připojeny výkonové spínací prvky, silové svorky, deska s řídící elektronikou a od 50 kvar je modul doplněn ventilátorem.
Modul je dále vybaven signalizačními diodami, které oznamují přítomnost napájecího napětí, stav a poruchu stupně.
Proti přehřátí je modul chráněn elektronickým termostatem.
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (prospekt, velikost souboru 303 KB)
blok CTU