Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Prvky NN kompenzace - Regulátory účiníku - NAVARIS / REDWAVE
Regulátor jalového výkonu NAVARIS řady REDWAVE je inteligentní přístroj s grafickým displejem, řízený mikroprocesorem, pro regulaci účiníku ve všech 4 kvadrantech distribuční sítě.
Jeho výhodou je jednoduché zprovoznění a multifunkční provedení pro spínání stykačových a tyristorových stupňů, osazených kondenzátory i tlumivkami.
Měřené a vypočítávané hodnoty jsou zobrazovány na přehledném grafickém displeji OLED, doprovázené srozumitelnou symbolikou.
Maxima jsou ukládána do paměti přístroje a lze je zpětně vyvolat.
Indikované veličiny: IF, US, P, Q, S, cos fí, THDU, THDI, lichá harmonická napětí do 19. řádu, liché harmonické proudy do 19. řádu, teplota v místě instalace regulátoru, počet sepnutí jednotlivých stupňů, alarmová hlášení.
Regulátor REDWAVE charakterizuje přesnost měření a výpočtu.
Dokáže s minimálním počtem sepnutí zajistit správnou funkci i při nevhodné skladbě kompenzačních baterií.

Regulátor je rovněž dodáván v impulsním provedení /RW i/. Je určen k řízení účiníku v sítích NN a VN na základě impulsu z digitálního 4 kvadrantního elektroměru. Regulátor kromě účiníku měří a zobrazuje činný třífázový výkon, jalový třífázový výkon, počty sepnutí jednotlivých stupňů, teplotu ve svém okolí...
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (manuál RW impulsní, velikost souboru 1000 KB)
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (manuál RW, velikost souboru 600 KB)
regulátor účiníku RW 12
sloupcový graf THD U
regulátor účiníku RW 12