Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Prvky NN kompenzace - NN kondenzátory - KBR / UHPC
Pro průmyslové aplikace, těžké provozy a filtry vyšších harmonických jsou vhodné NN výkonové kondenzátory KBR typu UHPC. Jejich výstupní výkon je v rozmezí 2,5 - 50kvar.
Dielektrikum tohoto kondenzátorů je tvořeno speciálně navrženou metalizovanou propylenovou vrstvou, mající dlouhou životnost a mimořádně nízké dielektrické ztráty.
Řada UHPC je charakteristická vlastnostmi samozotavení. Vrstva tvořící elektrodu je u těchto kondenzátorů tvořena speciální kovovou slitinou, nanesenou ve vakuu na polypropylénovou dielektrickou fólii.
Tato fólie má také určitý speciální profil, který nabízí vynikající výkonostní parametry z hlediska odolnosti vůči přetížení a velmi vysokým proudovým špičkám.
Jednotlivé konstrukční prvky kondenzátoru jsou sestavovány ve vysokém vakuu, ve kterém se odstraňuje vlhkost a další plyny. Následuje vakuová impregnace kondenzátoru speciálním plynem, který neobsahuje polychlorované bifenyly ani SF6. Tento vakuový impregnační proces je zásadně důležitý pro:
• zajištění vysoké stability kapacitní reaktance
• vyloučení částečných výbojů
• důslednou chemickou stabilitu elektrody a dielektrika

Kondenzátory jsou dimenzovány tak, aby byl zajištěn vynikající odvod tepla, především pak z horní strany kondenzátoru. Tato mimořádně důležitá vlastnost zajišťuje dosažení jen malého nárůstu teploty kondenzátoru za provozu a tedy zvýšení životnosti kondenzátoru.

Řada kondenzátorů UHPC představuje optimální kombinaci vysoké technologické úrovně, ergonomického provedení a nabízí uživateli:
• dlouhou životnost
• dobrou přetěžovací schopnost
• celkovou bezpečnost
• ekonomické přínosy díky kompaktnímu provedení a velikosti
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (katalog, velikost souboru 13700 KB)
NN kondenzátor UHPC