Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Přístroje měření a regulace - Regulace maxima
Přístroj pro sledování a řízení maxima firmy BMR - HM2006 optimalizuje chování elektrických spotřebičů zapojených do systému z hlediska odběru energie a brání tak výskytu drahých výkonových špiček.
Připojuje se přes oddělovací optočleny k impulsním výstupům elektroměrů.
Regulace odběru je optimalizována dle zvolené regulační křivky a zadaného regulačního nebo technického maxima.
Regulátor je vybaven celkem 5 vstupy, na které je možné připojit:
• činný odběr
• jalový odběr
• jalová dodávka
• tarif nebo činná dodávka
• měřící perioda.
Regulátor HM2006 je schopen provádět komplexní monitorování daného odběru.
Výstupy jsou tvořeny 6 reléovými přepínacími kontakty 6A/250V AC. Přístroj má k dispozici standardní komunikační rozhraní RS485, které slouží k dálkovému připojení PC.
Pomocí PC lze regulátor parametrizovat a rovněž přečíst veškeré měřené hodnoty, které jsou průběžně ukládány do jeho paměti.
Regulátor je vybaven výstupem galvanicky odděleného zdroje 12 V DC pro napájení oddělovacího optočlenu, který odděluje regulátor od měřidla.
Má k dispozici vlastní reálný čas, který je zálohován po dobu 48 hodin a může být synchronizován pomocí měřící periody.
Pro bezprostřední styk s uživatelem je přístroj vybaven jednoduchým LCD displejem, na kterém je možné zobrazit všechny důležité údaje, a 4 tlačítkovou klávesnicí pro ovládání přístroje.
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (prospekt, velikost souboru 1830 KB)
sledování odběru energie
regulátor odběru HM2006
archiv odběru energie