Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Inženýrská činnost - Kompenzace - Aktivní filtry
Zpětné vlivy sítě a jakost napájení se stávají stále většími problémy v oblasti strojírenství a průmyslu obecně. Existují dva hlavní činitele ovlivňující zátěž napájecího systému a související s jakostí napájení:
• výkonové rázy s vysokým jalovým proudem
• trvalé zátěže generující oscilace s vyššími harmonickými a velké jalové proudy

Důsledkem je pak prostředí s rušením a zpětné působení ze sítě, které uživatel nedokáže reprodukovat ani lokalizovat. Zvyšuje se obsah vyšších harmonických a snížuje jakost sítě. Zátěž elektrických systémů pak narůstá, i jejich opotřebení a dochází k nákladným výpadkům.
Značný jalový proud, který může dosahovat až 30% účtovaných nákladů na energii patří rovněž mezi důležité nákladové faktory.

BLUEWAVE je aktivní harmonický filtr, který reguluje účiník a kompenzuje oscilace v síti. Funkce filtru odpovídá mezinárodním standardům a směrnicím, nabízí tak vysokou úroveň jakosti napájení pro koncového uživatele.

V důsledku krátké doby regulace je optimální pro kompenzaci rychle se měnících zátěží. Obslužný program pro uvádění do provozu s vlastní optimalizací umožňuje spolehlivě a snadno instalovat systém do výkonového rozvodu, nebo jeho připojení k zátěži.

Při paralelním provozu může být zapojeno až 5 filtrů s různě nastaveným jmenovitým proudem pro jeden pár transformátorů proudu. Transformátory mohou být zapojeny před nebo za filtr. Všechny příslušné údaje je možno zadávat a vyvolávat pomocí firmwaru BLUETRACE na vyhrazeném grafickém rozhraní nebo přes připojený PC.
Aktivní filtry - BLUEWAVE