Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Horské technologie - Napájecí soustavy
Společnost NAVARIS se specializuje na realizace, opravy a servis napájecích soustav horských technologií, především lyžařských areálů, tzn. napájení dopravních zařízení (lanové dráhy a lyžařské vleky), napájení a regulace systémů umělého sněhu a realizace komplexních systémů umělého osvětlení lyžařských a SNB svahů.
Spolupráce počíná již v době uzemního plánování a tvorbě první projektové dokumentace ruku v ruce s investorem a pověřenou projekční kanceláří.
NAVARIS poskytuje poradenskou nebo i projekční pomoc na díle v době příprav, poté je společnost schopna dílo realizovat v rozsahu požadovaném investorem a termínech odpovídajících specifice místa realizace. Servisní starostlivost je samozřejmostí.
Realizujeme napájení lanových drah včetně filtrace vyšších harmonických, napájení systémů umělého sněhu s regulací a systémy čerpání vody, systémy osvětlení včetně světelných výpočtů a studií. Naším cílem je logický systém energetiky i v horských podmínkách s důrazem na maximální spolehlivost a funkčnost s ohledem na specifikum provozu těchto zařízení.
Mezinárodní výstavy horské techniky INTERLAVEX
Technické poradenství při prezentaci naší společnosti na výstavě INTERLAVEX s provozovatelem lanové dráhy.
Montáž silového připojení poháněcí stanice.